HAMP uppdaterar sin ISO-certifiering

HAMP AB har under Januari månad omcertifierats för ISO9001:2015 samt ISO14001:2015. Vi strävar efter att med detta ledningssystem främja vårt kvalitets- och miljöarbete mot kunder, leverantörer samt den interna organisationen. Läs mer om vårt kvalitets- och...

Uppdaterad Integritetspolicy [GDPR]

Vi bryr oss om dig och dina personuppgifter! Därför vill vi i samband med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla den 25 maj 2018, informera dig om att vi uppdaterat vår integritetspolicy. Vi samlar bara in de personuppgifter som du frivilligt...

Information gällande E-fakturor

Som en del av vårt miljöarbete kan vi stolt meddela att vi sedan en tid tillbaka har möjlighet att ta emot E-fakturor från våra leverantörer. Vi rekommenderar därför alla våra leverantörer att skicka era framtida fakturor till: invoice@hamp.se. Vi uppmanar givetvis...