Vi bryr oss om dig och dina personuppgifter!
Därför vill vi i samband med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla den 25 maj 2018, informera dig om att vi uppdaterat vår integritetspolicy.

Vi samlar bara in de personuppgifter som du frivilligt skickar till oss i samband med en förfrågan eller beställning.
I vissa fall kan användning av offentliga sökmotorer eller din arbetsgivares webbplats nyttjas.
Dina personuppgifter används endast i syfte att upprätthålla affärsrelationer och att kommunicera med dig som kontaktperson.
Uppgifterna sparas så länge du fortsätter att vara en kund/leverantör hos oss, eller att vi bedömer att du är en person av intresse.

Om du har frågor gällande vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss.

Vänliga hälsningar,
HAMP AB