HAMP AB har under Januari månad omcertifierats för ISO9001:2015 samt ISO14001:2015.

Vi strävar efter att med detta ledningssystem främja vårt kvalitets- och miljöarbete mot kunder, leverantörer samt den interna organisationen.

Läs mer om vårt kvalitets- och miljöledningssystem här!