Miljo-recycle-med-streckMiljö och kvalitet

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO

För oss på HAMP är det viktigt att verksamheten är utformad och bedrivs på ett sätt som gör att våra kunder känner trygghet och får ett mervärde. Med god kvalitet och hög miljöprestanda jobbar vi för att vara en långsiktig partner. Vår kvalitets- och miljöpolicy efterföljs med hjälp av ett ledningssystem som gör att vi ständigt förbättrar och effektiviserar verksamheten samt minskar och förebygger verksamhetens negativa miljöpåverkan.

Sedan 1999 är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vid intresse av verksamhetens kvalitets- och miljöpolicy kan denna skickas ut på begäran.