Torkapparater

Lufttorkningsapparater för transformatorer

HAMPs egentillverkade lufttorkningsapparater håller mycket hög kvalitet och levereras såväl till Europa och USA som Afrika och Asien.

Håller oljan fri från fukt

Torkapparaterna tillverkas i olika storlekar för användning i första hand för oljeisolerade transformatorer där de hindrar att luftens fuktighet kommer i kontakt med transformatoroljan och sätter ned isolationsförmågan.

Luften som sugs in i transformatorn vid sjunkande belastning eller temperatur, passerar genom en plexiglasbehållare som är fylld med torkmedlet silikagel.

Torkapparaterna är försedda med oljelås, vilket gör att den yttre luften inte kontinuerligt står i kontakt med silikagelet.

1 års intervaller

Våra torkapparater är dimensionerade för ett intervall av ca 1 år mellan byte eller regenerering av torkmedlet. Denna tid är dock beroende av driftförhållanden och luftfuktighet.

Silikagelet kan uppta ca 10 viktprocent vatten och är i torrt tillstånd orange. Allteftersom det tar upp fukt övergår färgen från orange till färglös. Silikagel som mättats med fuktighet kan torkas och användas på nytt. Torkningen bör ske vid en temperatur av högst 130 grader C.

Samtliga torkapparater kan levereras omgående från vårt lager i Spånga, Stockholm.

Artikelnr Beskrivning Maxoljevikt Apparatvikt Silikagelvikt Totalhöjd Broschyr Bild
3040 1010 4101-A 1000 0,6 0,25 140 Adobe_PDF_file_icon_32x32 30401010
3040 1020 4101-B 2000 0,7 0,50 205 Adobe_PDF_file_icon_32x32 30401020
3040 1030 4101-C 4000 0,9 1,00 325 Adobe_PDF_file_icon_32x32 30401030
3040 1040 4170 800 0,35 0,18 138 Adobe_PDF_file_icon_32x32 30401040
3040 1050 4130-2 8000 2,7 2,00 319 Adobe_PDF_file_icon_32x32 30401050
3040 1060 4130-4 16000 3,5 4,00 515 Adobe_PDF_file_icon_32x32 30401060
3040 1070 4140 32000 5,7 8,00 916 Adobe_PDF_file_icon_32x32 30401070
3040 1050C5M 4130-2C5M 8000 2,7 2 319 Adobe_PDF_file_icon_32x32 4130-2C5M
3040 1060C5M 4130-4C5M 16000 3,5 4 515 Adobe_PDF_file_icon_32x32 4130-4C5M
3040 1070C5M 4140C5M 32000 5,7 8 916 Adobe_PDF_file_icon_32x32 4140-C5M
3040 1050-SO 4130-2SO 8000 2,9 2 428 Adobe_PDF_file_icon_32x32 4130-2SO
3040 1060-SO 4130-4SO 16000 3,7 4 624 Adobe_PDF_file_icon_32x32 4130-4SO
3040 1070-SO 4140-SO 32000 5,9 8 1025 Adobe_PDF_file_icon_32x32 4140-SO
3040 1924 90 mm 0,24 Adobe_PDF_file_icon_32x32 Adapter 4130-4140_
3040 1927 65 mm 0,48 Adobe_PDF_file_icon_32x32 adaptflans
3040 1095 TROO/Silika 4,00 Adobe_PDF_file_icon_32x32 Silikagel