Off shore -C5M

Torkapparaterna är framtagna för offshorebruk, marint klimat enligt ISO 12499-2 och ISO 9223.

Lackerade enligt C5M och testade i 1500 h i klimatskåp. Detaljer som löper högre risk för korrosion och galvanisk korrosion är tätade.

Beteckningen C5M betyder att torkapparaterna lämpar sig för transformatorer på bl.a. oljeriggar, kustnära eller havsplacerade vindkraftverk.

Montage- och skötselinstruktion

1. Torkapparaten skruvas fast på röret under expansionskärlet. Locket är försett med fästfläns. Vid typerna 4130-4 och 4140 har även botten en sådan.

2. De 3 övre vingmuttrarna lossas några varv varefter den främre länkskruven viks framåt och nedåt. Plexiglasbehållaren dras fram och fylls med silikagel.

3. Kontrollera att de båda packningarna ligger rätt och montera åter behållaren. Drag åt vingmuttrarna noggrant, så att tätningen blir god.

4. Demontera oljelåsets behållare genom att lossa (på) vingmuttern på undersidan varefter bygeln vrids fram 90 grader. Fyll på transformatorolja upp till oljelåsets nivåmarkering.

5. Se till att olja ej fuktar silikagelet, vilket då förstörs.

4130-2C5M

4130-4C5M

4140-C5M