Silikagel

Trockenperlen orange

HAMP tillhandahåller det miljövänliga torkmedlet Silikagel Trockenperlen Orange (TROO) – en högpresterande adsorbent för torkning av luft, tekniska gaser och vätskor. Torkmedlet är speciellt utvecklat för torkning av luft till transformatorer och är optimerat för att klara de krav som ställs från samtliga av världens främsta transformatortillverkare.

HAMP rekommenderar Silikagel Trockenperlen Orange till alla typer av torkapparater för oljeisolerade transformatorer. Silikagel Trockenperlen Orange lämpar sig också väl för laboratorium och förpackningspåsar.

  • Torkmedlet har en tydlig fuktindikering där färgskiftningen från orange till vit sker vid 6 % fuktupptagning. Så snart samtliga pärlor är vita bör torkmedlet bytas ut. Det finns goda marginaler då torkmedlet fortsätter ta upp fukt upp till 26 % av sin egen vikt.
  • Stabila, sfäriska pärlor med storleken 2-5 mm. Pärlornas form skapar en aerodynamik som bidrar till effektiv fuktupptagningsförmåga.
  • Torkmedlet kan regenereras vid 120-150 ºC och återfår då sin orangea färg och fulla fuktupptagningsförmåga.
  • Torkmedlet uppfyller kravet på tungmetallfri och miljövänlig indikator.
  • Aluminiumoxid (Al2O3) är tillsatt för att förbättra indikatorns egenskaper.
  • Levereras i plastdunk om 4 kg eller i fat om 150 kg.

Informationsblad (PDF)

Säkerhetsdatablad (PDF)

Dunk om 4 kg

Fat om 150 kg