TYP4101

Montage- och skötselinstruktion

1. Torkapparaten skruvas fast på röret under expansionskärlet.

2. Vingmuttrarna lossas några varv, så att plexiglashållaren för torkmedlet kan dras ut rakt åt sidan.

3. Oljelåset tas bort och glasbehållaren fylls med transformatorolja upp till nivå- markeringen. Nödvändig mängd olja tappas lämpligen från provventilen på expansionskärlet.

4. Kontrollera att de båda packningarna ligger rätt och montera åter behållaren. Drag åt vingmuttrarna noggrant, så att tätningen blir god.

 

4101-A

4101-B

4101-C