TYP 4170

Montage- och skötselinstruktion

1. Torkapparaten är avsedd för stående montage. Den skruvas fast på expansionskärlets påfyllningshål.

2. Vingmuttrarna lossas några varv, så att plexiglasbehållaren med sitt lock kan dras ut rakt åt sidan.

3. Plexiglasbehållaren fylls med silikagel upp till oljelåsets stöd.

4. Oljelåset tas bort och glasbehållaren fylls med transformatorolja upp till nivåmarkeringen. Nödvändig mängd olja tappas lämpligen från provventilen på expansionskärlet.

5. Kontrollera att de båda packningarna ligger rätt och montera åter behållaren. Drag åt vingmuttrarna noggrant, så att tätningen blir god.

4170