TYP -SO

Torkapparater med extra stor oljekopp framtagna för applikationer där snabba och kraftiga svängningar i belastning för transformatorn kan förekomma, t.ex. vindkraftparker och smältugnar. Följande apparater är framtagna med extra stor oljekopp och förlängt rör, vilket förhindrar luften från att suga upp oljan i silikagelet alternativt kasta/spotta ut oljan från oljekoppen.

Montage- och skötselinstruktion

1. Torkapparaten skruvas fast på röret under expansionskärlet. Locket är försett med fästfläns. Vid typerna 4130-4 och 4140 har även botten en sådan.

2. De 3 övre vingmuttrarna lossas några varv varefter den främre länkskruven viks framåt och nedåt. Plexiglasbehållaren dras fram och fylls med silikagel.

3. Kontrollera att de båda packningarna ligger rätt och montera åter behållaren. Drag åt vingmuttrarna noggrant, så att tätningen blir god.

4. Demontera oljelåsets behållare genom att lossa (på) vingmuttern på undersidan varefter bygeln vrids fram 90 grader. Fyll på transformatorolja upp till oljelåsets nivåmarkering.

5. Se till att olja ej fuktar silikagelet, vilket då förstörs.

4130-2SO

4130-4SO

4140-SO