Oljetermometer, OTI

Kan fås med 1-5 kontakter och önskad längd på kapillärröret. Justerbara kontakter för alarm, utlösning och fläktar. Kan även utrustas med olika analoga utsignaler. Behöver ej kalibrering.

Som tillval finns bland annat:
TS11 analog utsignal 4…20mA
TS14 analog utsignal PT100 Ohm

 

Oljetermometer, OTI