Termometer för torrisolerad transformator, DTI

Kan fås med 1-4 kontakter och önskad längd på kapillärröret. Justerbara kontakter för alarm, utlösning och fläktar. Kan även utrustas med olika analoga utsignaler. Behöver ej kalibrering.

Som tillval finns bland annat:
Analog utsignal 4…20mA
Analog utsignal PT100 Ohm

Termometer för torrisolerad transformator, DTI