Elkraftspecialister sedan 1959

Produkter

Vi levererar miljövänliga, kundanpassade produkter för tillverkning, service och underhåll av elektriska utrustningar.  Vi har produkter för både hög- och lågspänning och levererar till kunder både i Sverige och utomlands. Läs mer om varje enskild produkt genom att klicka på kategorierna nedan.

Produktkategorier

Flexibla strömförbindningar

Vi levererar olika lösningar för flätor och kabel efter specifikation eller som metervara. Lameller/ bladflexibler levereras efter specifikation i olika utförande och material.

Transformatortillbehör

Vi levererar DIN-normerade transformatortillbehör som anslutnings-flaggor, gasvakter, genomföringar, oljenivåvisare, packningar och termometrar. 

MR- och Messkoprodukter

Vi samarbetar med MR och levererar lindningskopplare med styr- och regler- utrustning samt utför service och underhåll av dessa.

Torkapparater

Torkapparater med tillbehör levereras i olika storlekar. Vi exporterar dessa produkter till kunder i Europa, USA, Afrika och Asien.

Silikagel

Vi tillhandahåller silikagel – en högpresterande adsorbent för torkning av luft, tekniska gaser och vätskor. 

Motstånd

Vi levererar effektmotstånd för olika applikationer enligt specifikation av utförande och material till såväl OEM som slutkund.

Service

Det är viktigt att lindningskopplarrevisioner utförs regelbundet och av personer med specifika kunskaper och bred erfarenhet.

Kontakta oss vid frågor

Klicka på länken nedan för att fylla i ett ärendeformulär. 

Skicka förfrågan

Vad gäller det? Fyll i formuläret nedan.

Behövs svar omgående? Kontakta oss via telefon: 08-760 29 25