- Torkapparater

Standard

HAMPs torkapparater används för att förhindra att luftens fuktighet kommer i kontakt med transformatoroljan, vilket sätter ned isolationsförmågan.

TYP 4101 A-C

4101-A

4101-B

4101-C

Tabell

4101

ART.NR
TYP
Oljevikt
Apparatvikt
Silikagelvikt
Totalhöjd
3040 1010
4101-A
1000
0,6
0,25
140
3040 1020
4101-B
2000
0,7
0,50
205
3040 1030
4101-C
4000
0,9
1,00
325

Steg för steg

Montage- och skötselinstruktion

1. Torkapparaten skruvas fast på röret under expansionskärlet.

2. Vingmuttrarna lossas några varv, så att plexiglashållaren för torkmedlet kan dras ut rakt åt sidan.

3. Oljelåset tas bort och glasbehållaren fylls med transformatorolja upp till nivå- markeringen. Nödvändig mängd olja tappas lämpligen från provventilen på expansionskärlet.

4. Kontrollera att de båda packningarna ligger rätt och montera åter behållaren. Drag åt vingmuttrarna noggrant, så att tätningen blir god.

TYP 4170

4170

Tabell

4170

ART.NR
TYP
Oljevikt
Apparatvikt
Silikagelvikt
Totalhöjd
3040 1040
4170
800
0,35
0,18
138

Steg för steg

Montage- och skötselinstruktion

1. Torkapparaten är avsedd för stående montage. Den skruvas fast på expansionskärlets påfyllningshål.

2. Vingmuttrarna lossas några varv, så att plexiglasbehållaren med sitt lock kan dras ut rakt åt sidan.

3. Plexiglasbehållaren fylls med silikagel upp till oljelåsets stöd.

4. Oljelåset tas bort och glasbehållaren fylls med transformatorolja upp till nivåmarkeringen. Nödvändig mängd olja tappas lämpligen från provventilen på expansionskärlet.

5. Kontrollera att de båda packningarna ligger rätt och montera åter behållaren. Drag åt vingmuttrarna noggrant, så att tätningen blir god.

TYP 4130-2, 4130-4, 4140

4130-2

4130-4

4140

Tabell

4130-2 - 4140

ART.NR
TYP
Oljevikt
Apparatvikt
Silikagelvikt
Totalhöjd
3040 1050
4130-2
8000
2,7
2,00
319
3040 1060
4130-4
16000
3,5
4,00
515
3040 1070
4140
32000
5,7
8,00
916

Steg för steg

Montage- och skötselinstruktion

1. Torkapparaten skruvas fast på röret under expansionskärlet. Locket är försett med fästfläns. Vid typerna 4130-4 och 4140 har även botten en sådan.

2. De 3 övre vingmuttrarna lossas några varv varefter den främre länkskruven viks framåt och nedåt. Plexiglasbehållaren dras fram och fylls med silikagel.

3. Kontrollera att de båda packningarna ligger rätt och montera åter behållaren. Drag åt vingmuttrarna noggrant, så att tätningen blir god.

4. Demontera oljelåsets behållare genom att lossa på vingmuttern på undersidan varefter bygeln vrids fram 90 grader. Fyll på transformatorolja upp till oljelåsets nivåmarkering.

5. Se till att olja ej fuktar silikagelet, vilket då förstörs.

Kontakta oss vid frågor

Klicka på länken nedan för att fylla i ett ärendeformulär. 

Se våra andra produkter

Off shore - C5M

Beteckningen C5M betyder att torkapparaterna lämpar sig för transformatorer på bl.a. oljeriggar, kustnära eller havsplacerade vindkraftverk.

Skicka förfrågan

Vad gäller det? Fyll i formuläret nedan.

Behövs svar omgående? Kontakta oss via telefon: 08-760 29 25