Service-med-streckService

Vi utför service på lindningskopplare.

HAMP är representant för Reinhausen och Messko i Sverige, Finland och Norge.

Lindningskopplare är avancerade konstruktioner. För säker funktion och maximal tillgänglighet är det därför av stor vikt att lindningskopplarrevision utförs regelbundet och av personer med specifika kunskaper och bred erfarenhet.

Årliga revisionresor

Vi utför årliga revisionsresor tillsammans med tekniker från Reinhausenfabriken i Regensburg. Boka gärna in er på dessa resor till info@hamp.se.
Vid akuta problem eller servicebehov kontakta oss på 08-760 29 25.

Via Reinhausen har vi även serviceansvar för lindningskopplare från Siemens, AEG och Trafo-Union.

Garantitiden för utfört servicearbete och utbytta originalreservdelar är 24 månader.