- Lufttorkningsapparater för transformatorer

Torkapparater

HAMPs egentillverkade lufttorkningsapparater håller mycket hög kvalitet och levereras såväl till Europa och USA som Afrika och Asien.

Hur det fungerar

Håller oljan fri från fukt

Torkapparaterna tillverkas i olika storlekar för användning i första hand för oljeisolerade transformatorer där de hindrar att luftens fuktighet kommer i kontakt med transformatoroljan och sätter ned isolationsförmågan.

Luften som sugs in i transformatorn vid sjunkande belastning eller temperatur, passerar genom en plexiglasbehållare som är fylld med torkmedlet silikagel.

Torkapparaterna är försedda med oljelås, vilket gör att den yttre luften inte kontinuerligt står i kontakt med silikagelet.

Driftförhållanden och luftfuktighet

1 års intervaller

Våra torkapparater är dimensionerade för ett intervall av ca 1 år mellan byte eller regenerering av torkmedlet. Denna tid är dock beroende av driftförhållanden och luftfuktighet.

Silikagelet kan uppta ca 10 viktprocent vatten och är i torrt tillstånd orange. Allteftersom det tar upp fukt övergår färgen från orange till färglös. Silikagel som mättats med fuktighet kan torkas och användas på nytt. Torkningen bör ske vid en temperatur av högst 130 grader C.

Samtliga torkapparater kan levereras omgående från vårt lager i Spånga, Stockholm.

Produkter

Standard

Off shore - C5M

Stor oljekopp

Silikagel

Adapterflänsar

Torkapparater

Standard

ART.NR
TYP
Oljevikt
Apparatvikt
Silikagelvikt
Totalhöjd
3040 1010
4101-A
1000
0,6
0,25
140
3040 1020
4101-B
2000
0,7
0,50
205
3040 1030
4101-C
4000
0,9
1,00
325
3040 1040
4170
800
0,35
0,18
138
3040 1050
4130-2
8000
2,7
2,00
319
3040 1060
4130-4
16000
3,5
4,00
515
3040 1070
4140
32000
5,7
8,00
916

Offshore

ART.NR
TYP
Oljevikt
Apparatvikt
Silikagelvikt
Totalhöjd
3040 1050C5M
4130-2 C5M
8000
2,7
2,00
319
3040 1060C5M
4130-4 C5M
16000
3,5
4,00
515
3040 1070C5M
4140 C5M
32000
5,7
8,00
916

Stor Oljekopp

ART.NR
TYP
Oljevikt
Apparatvikt
Silikagelvikt
Totalhöjd
3040 1050-SO
4130-2 SO
8000
2,9
2,00
428
3040 1060-SO
4130-4 SO
16000
3,7
4,00
624
3040 1070-SO
4140 SO
32000
5,9
8,00
1025

Se våra andra produkter

Silikagel

HAMP tillhandahåller det miljövänliga torkmedlet Silikagel Trockenperlen Orange (TROO) – en högpresterande adsorbent för torkning av luft, tekniska gaser och vätskor. 

Kontakta oss vid frågor

Klicka på länken nedan för att fylla i ett ärendeformulär. 

Skicka förfrågan

Vad gäller det? Fyll i formuläret nedan.

Behövs svar omgående? Kontakta oss via telefon: 08-760 29 25