Produkter-med-streckProdukter

Vi levererar miljövänliga, kundanpassade produkter för tillverkning, service och underhåll av elektriska utrustningar.  Vi har produkter för både hög- och lågspänning och levererar till kunder både i Sverige och utomlands. Läs mer om varje enskild produkt genom att klicka på kategorierna nedan.

Flexibla strömförbindningar

Vi levererar olika lösningar för flätor och kabel efter specifikation eller som metervara. Lameller/ bladflexibler levereras efter specifikation i olika utförande och material.

MR – Messko produkter

Vi samarbetar med MR och levererar lindningskopplare med styr- och regler- utrustning samt utför service och underhåll av dessa.

Torkapparater

Torkapparater med tillbehör levereras i olika storlekar. Vi exporterar dessa produkter till kunder i Europa, USA, Afrika och Asien.

Motstånd

Vi levererar effektmotstånd för olika applikationer enligt specifikation av utförande och material till såväl OEM som slutkund.

Silikagel

Vi tillhandahåller silikagel – en högpresterande adsorbent för torkning av luft, tekniska gaser och vätskor. Torkmedlet är speciellt utvecklat för torkning av luft till transformatorer och är optimerat för att klara de krav som ställs från samtliga av världens främsta transformatortillverkare.

Transformatortillbehör

Vi levererar DIN-normerade transformatortillbehör som anslutnings-flaggor, gasvakter, genomföringar, oljenivåvisare, packningar och termometrar. Vi levererar gasvakter som är kvicksilverfria och miljövänliga, som ersättningar till äldre gasvakter och oljenivåvisare.

Läs mer om våra serviceresor här > I samarbete med Messko levererar vi även mekanisk och elektronisk mätutrustning för temperaturmätning i transformatorer samt annan kringutrustning.